Họ và tên: Trần Thanh Quang Nam/Nữ: Nam
Trường: ĐH Sài Gòn Ngành: Quản trị kinh doanh
Ngày tháng năm sinh: 29/10/1993    Nơi sinh: Bắc Bình - Bình Thuận
Hộ khẩu thường trú: Chợ Lầu – Bắc Bình - Bình Thuận
Quê quán: Bình Thuận
CMND số: 261267001    Ngày cấp: 19/06/2008    
Nơi cấp: Bình Thuận
Tình trạng sức khoẻ: Bình thường
Dân tộc: Kinh    Tôn giáo: Không     Quốc tịch: Việt Nam
Chỗ ở hiện nay : Cơ sở Bảo trợ xã hội nuôi dưỡng trẻ mồ côi và khuyết tật Hướng Dương - 572, khu phố 2, thị trấn Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương
Điện thoại nhà riêng:                         Di động:

Thành phần gia đình
Họ tên Cha:    Sinh năm:
Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất
Họ tên Mẹ:    Sinh năm:
Nghề nghiệp, chức vụ, cơ quan công tác: Mất