Reference questions for university exam

Some reference questions for university entrance exam.

Categories

Đề và đáp án tham khảo Môn Toán

Đề và đáp án tham khảo Môn Toán ( 8 Files )

Đề, đáp án tham khảo thi cao đẳng và đại học môn Toán các năm 2007, 2008, 2009

Đề và đáp án tham khảo Môn Lý

Đề và đáp án tham khảo Môn Lý ( 11 Files )

Đề, đáp án tham khảo thi cao đẳng và đại học môn Lý các năm 2007, 2008, 2009

Đề và đáp án tham khảo Môn Hóa

Đề và đáp án tham khảo Môn Hóa ( 9 Files )

Đề, đáp án tham khảo thi cao đẳng và đại học môn Hóa các năm 2007, 2008, 2009

Documents

Order by : Name | Date | Hits [ Ascendant ]

4 Đề Thi Thử Đại Học Khối Chuyên SPHN Năm 2010 4 Đề Thi Thử Đại Học Khối Chuyên SPHN Năm 2010

hot!
Date added: 04/30/2010
Filesize: 4.64 MB
Downloads: 10857

Đề hay và chuẩn sát với chương trinh thi Đại Học.

3 đề thi thử đại học Bách Khoa HN năm 2009 3 đề thi thử đại học Bách Khoa HN năm 2009

hot!
Date added: 04/24/2010
Filesize: 1.99 MB
Downloads: 4235

03 Đề thi thử đại học Bách Khoa hà Nội năm 2009.

15 Bộ Đề LTĐH Cấp Tốc Năm 2010 15 Bộ Đề LTĐH Cấp Tốc Năm 2010

hot!
Date added: 04/30/2010
Filesize: 549.94 kB
Downloads: 4073

Trọn bộ 15 bộ đề luyện thi đại học cấp tốc năm 2010